İçmesuyu ve Kanalizasyon Altyapı

İçmesuyu ve Kanalizasyon Altyapı

İller Bankası tarafından İlçemiz İçmesuyu ve Kanalizasyon (SUKAP) Şebeke işi ihale edilmiş ve 14.11.2017 tarihinde yer teslimi yapılarak İnşaat çalışmalarına başlanılmıştır. Söz konusu işin ihale bedeli 9.134.194,00 TL’dir. İhale bedelinin %50’si olan 4.567.097,00 TL belediyemiz hisselerinden geri kalan %50'si ise İller Bankası tarafından hibe olarak karşılanacaktır.

Facebookta Paylaş