İMAR BARIŞI

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına İlişkin Kanun 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve Yapı Kayıt Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar ise 06.06.2018 tarihli ve 30443 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve başvurular 08.06.2018 tarihi saat 13.00 itibarıyla başlamıştır.
Bu kapsamda “İmar Barışı” iş ve işlemlerine yönelik olarak, bilgi edinmek için http://imarbarisi.csb.gov.tr/ adresini tıklayınız. Ayrıca e-devlet üzerinden başvuruların nasıl yapılacağına dair bilgilendirme videosunu izlemek için tıklayınız. 

Facebookta Paylaş