ARAÇ SATIŞ İLANI

 

 

 

T.C

ARALIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARAÇ SATIŞ İLAN

 

1-Aralık Belediye Başkanlığına ait aşağıda liste şeklinde verilen; Muhammen Satış Bedeli geçici teminat tutarı, ihale tarihi ve saatleri belirtilen taşınırlar (araçlar) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 Maddesine göre Açık teklif usulü ile ihale edilecektir.

2-İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Aralık Belediyesi Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda ihalesi yapılacaktır.

3- İhaleye katılabilmek için

 

  1. Geçici Teminat. (Nakit teminatlarda Aralık Belediye Başkanlığının Ziraat Bankası Aralık Şubesindeki 11753508-5007 nolu hesabına yatırılacaktır.)
  1. Nüfus cüzden sureti ve Nüfus Müdürlüğünden alınmış İkametgâh İlmühaberi.
  2. Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon veya fax numarası.
  3. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
  4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına kişinin Noter Tasdikli vekâletnamesi ile Noter Tasdikli imza sirküleri ibraz etmesi.
  5.  Tüzel Kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir belge ile Noter Tasdikli imza sirküleri.
  6. Vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınmış borcu yoktur yazısı.

 4-İhaleye ait Şartname her gün mesai saatleri dâhilinde  (Şartname Aralık Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.)

5-Telgraf veya faxla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6-Her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir. Araçlarda aşağıda belirtilen muhammen bedeline %18 KDV ayrıca eklenecektir.

7-Alım ihalesini alacak olanlar söz konusu araçları en geç 15 gün içerisinde idarenin araç parkından teslim alacaklardır. Bu süre içerisinde teslim almadıkları takdirde idarece alınan geçici teminatlar irat kaydedilecek ve hiçbir hak talebinde bulunmayacaklardır.

 

         

Sıra No.

Plaka veya KHZ No.

Cinsi

Marka

Miktarı

KDVHariç Muhammen Bedel (Tl)

Geçici Teminat %5 (TL)

İmal Yılı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

76 AF 576

Otomobil

Renault

1 Ad.

60.000

3.000

2006

18.05.2022

 13:30

2

34 ERK 77

Otobüs

İveco Otoyol

1 Ad.

25.000

1.250

1997

18.05.2022

14:00

3

76 AAL 854

Kamyon

(Damperli)

BMC Pro 827

1 Ad.

130.000

6.500

2012

18.05.2022

14:30

4

76 DK 769

Kamyon

( Damperli)

BMC Pro 827

1 Ad.

75.000

3.750

2012

18.05.2022

15:00

5

76 AT 639

Kamyon

( Damperli)

Fatih 200/26

1 Ad.

35.000

1.750

2000

18.05.2022

15:30

6

76 AT 638

Kamyon

(İtfaiye-Arazöz)

Ford

1 Ad.

25.000

1.250

2001

18.05.2022

16:00

 

 

 

Facebookta Paylaş