Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğünün stratejik planlama görevi; idare performans programı, bütçe hazırlama ve uygulama görevleri; muhasebe, mali istatistik, kesin hesap, faaliyet raporu hazırlama görevleri ve iç kontrol-ön mali kontrol görevlerinin ayrı alt birimler tarafından yürütülmesi esastır.