Fen İşleri Müdürlüğü

Bina, tesis vb. yapıların bakım ve onarımlarını yaptırmak, Personele ait ücretlerin ödenmesi, personelin çalışma kanun ve yönetmelikleri doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmek, fen işleri müdürünün görevleri arasındadır.